Exempel på workshopfrågor

Workshopfrågor på 5-15 minuter från hundratals kunder

I want to know moreRead more

Våra kortare workshopfrågor kan enkelt fogas in mellan konferenspassen. De effektiviserar kommunikationen, höjer engagemanget och hjälper er att få koll på vad medarbetarna tycker och tänker. Välj bland de som listas nedan eller anlita oss för att få allt serverat.

Se även alla våra längre gruppövningar

Workshops på svenska

Mål, aktiviteter, prioriteringar

Vad ska ni börja göra mer av?

Ni har just sett en film på temat coaching & feedback. Reflektera INDIVIDUELLT över det ni såg i filmen. Använd inte surfplattan.

ENAS OM 3 ST. “VI SKA BÖRJA GÖRA MER…”

EXEMPEL: “Vi ska börja sälja mer till våra existerande kunder”

ANVÄND POST-IT-LAPPARNA Er grupp ska nu lägga fram förslag på 3 st. s.k. “Börja göra mer “. När tiden har passerat kommer ni att ges 3 minuter för att skriva dessa 3 saker i surfplattan.

Hur kan kunderna bli ännu nöjdare?

På frågan “Hur nöjd är du med oss som leverantör?” svarade 85 % av våra kunder att de är nöjda. Vad kan vi göra för att höja den siffran till 90 %?

Var kreativa och vågade! Skriv flera konkreta exempel. Ni kan skicka flera svar efter varandra.

Ni har 15 minuter på er att diskutera och skicka in ert svar.

Vad är viktigast?

Del 1: Vad är det enskilt viktigaste för oss att göra givet att vi hade obegränsade resurser? Diskutera i några minuter, skicka sedan in ert svar.

Del 2: Vad är det enskilt viktigaste för oss att göra som måste vara genomfört inom ett år och måste rymmas inom nuvarande budgetramar? Diskutera i några minuter, skicka sedan in ert svar.

Vad ska du göra annorlunda?

Vad kommer du att göra annorlunda från och med måndag?

Hur ska vi lyckas i år?

Beskriv vad ni tror skulle behövas för att vi ska ett lyckosamt 2014. Diskutera i grupp och samla alla era tankar i ett svar.

Även det lilla är viktigt

Varför är det viktigt att jobba även med små effektivitetsåtgärder för en positiv utveckling i vårt företag? Ni har 12 minuter på er att diskutera och skicka in ert svar.

Känner ni er motiverade?

Känner ni er motiverade att jobba med dessa ambitioner?

Ni har 2 minuter på er att diskutera och skicka in ert svar. För att svara:

 1. Låt första personen välja JA eller NEJ och motivera sitt svar.
 2. Skicka vidare surfplattan och upprepa 1 och 2 tills alla har svarat på frågan.

start-page-color

Våra workshops genomförs alltid av grupper på mellan 3 och 6 personer. Surfplattor används för att kommunicera frågor och samla in svar. 

Vem ska göra vad på kort sikt?

Diskutera vad ni kan starta upp för initiativ i just er organisation innan sommarsemestern och av vem.

Det behöver inte vara ett stort projekt. Kom helst med minst två förslag och namn.

Vem ska göra vad på lång sikt?

Nu har ni diskuterat med lite kortare horisont. Fortsätt diskutera, men nu med längre horisont. Vad i er organisation skulle vara realistiskt att starta innan årsskiftet? Kom helst med minst två förslag och namn.

Ni har 14 minuter på er

Hur ska vi leva upp till vår avsiktsförklaring?

Diskutera olika typer av initiativ som skulle vara bra att starta för att kunna leva upp till strategin, avsiktsförklaringen eller att bli en samarbetspartner.

Var kreativa, det måste inte gälla endast er egen organisation! Ni har 12 minuter på er att skicka in så många förslag som möjligt!

Hur når vi effektivitetsmålen?

Ge exempel på små och stora åtgärder som skulle kunna göra oss mera effektiva i vårt arbete för att nå effektivitetsmålen i vår affärsplan.

Ni har 11 minuter på er att diskutera och skicka in ert svar.

gruppövningar-300x194

Det är en bra idé att blanda analogt och digitalt material. Ta med t.ex. årsredovisningar, affärsplaner, marknadsplaner m.m. och låt deltagarna studera dem när de svarar på frågorna.

Samarbeta och sammansvetsa

Vi bör stjäla idéer från varandra!

1. Dela med dig av en idé som du har kopierat från någon annan och som verkligen har hjälpt dig i ditt arbete.

2. Vad kan du göra för att dina kollegor ska kunna använda dina idéer/lärdomar?

3. Vad kan ert team göra för att identifiera, dokumentera och sprida bra idéer?

Hur kan vi bli mer generösa mot varandra?

Hur kan vi själva leva upp till vår vision genom att:

 • Rekommendera varandra till kunderna?
 • Vara bäst på att lyssna på varandra?

Skriv svaret på EN utav dessa och kommentera hur ni tänker.

Ge exempel på gott samarbete

Ge exempel på ett gott samarbete som ni varit med om eller sett i vårt företag.

Kunden i centrum

Vad värderar kunderna högst?

Olika faktorer är olika viktiga när det gäller att motivera ett visst pris. Vilken av följande faktorer tror ni att våra kunder värderar HÖGST?

 • Att vi levererar i tid
 • Att produkterna fungerar
 • Att vi tar reda på vad kunden egentligen vill ha och föreslår en lösning
 • Att vi levererar produkter med hög säkerhet
Vad ska ni prioritera?

Att fokusera på nya målgrupper kräver tid och resurser. Vi förstår att det är svårt att hitta tiden till nya initiativ – något behöver prioriteras ner.

VAD SKA NI PRIORITERA NER?

Vad av det ni gör idag kan prioriteras ner till förmån för att rekrytera och leverera till målgruppen?

Utmaningar kring kundlöften

Välj ett av våra kundlöften och diskutera er fram till en tydligt formulerad UTMANING som ni tycker att ledningen bör hitta en bra lösning på. Inkludera följande delar i ert svar:

 1. Ange löftet
 2. Beskriv utmaningen
 3. Beskriv den negativa konsekvensen av att vi inte hittar en lösning på utmaningen
Möjligheter kring kundlöften

Välj ett av våra kundlöften och diskutera er fram till en tydligt formulerad MÖJLIGHET som ni tycker att ledningen bör ta tillvara på. Inkludera följande delar i ert svar:

 1. Ange löftet
 2. Beskriv möjligheten
 3. Beskriv den positiva konsekvensen av att vi tar tillvara på denna möjlighet
Gör en kort plan för hur vi ska rekrytera fler kunder

Gör en kort plan för hur ni skulle kunna rekrytera fler kunder. Planen ska baseras på ett upplägg som tar hjälp av de hjälpmedel som marknadsavdelningen har presenterat samt använda nyhetsbrev som kommunikationsverktyg.

Workshops på engelska

Goals, activities and prioritizations

What will you do differently?

Based on what you have heard in the presentation, discuss in your group and decide upon one thing that each individual in the group could start doing differently, starting Monday.

Then agree upon one thing for all members of the group.

Do we need to prioritize harder?

Part 1: Do you agree that we need to prioritize harder?

Part 2: If yes, why do we need to prioritize harder? If No, what do you suggest we do instead?

What should our leaders do?

Behavioural change starts at the top. As key leaders, what should we do different?

Take your time to discuss and write your answers. You can answer as many times as you like.

What have we done well?

Our sales figures are indicating that we have been successful in focusing on profitability during 2013. Have you been doing things differently during 2013 compared to previous years?

What do you think about our goal?

Study our short-term goal for a minute

 1. What’s GOOD about the goal?
 2. What are we missing?
 3. Identify a position at our firm where the person does not DIRECTLY influence the goal. Then come up with descriptions of how that person INDIRECTLY influences the reaching of the goal.
What are our priorities?

What are the top 5 priorities/re-prioritizations in your unit the coming 12 months?

Do you understand our goals?

What is your general perception of the specific goals when it comes to how easy they are to understand?

What is your general perception of the specific goals when it comes to how high or low they are set? Please motivate your answer.

Working together

How can our employees contribute to being One Company?

You have 6 minutes to answer. Spend 4 minutes discussing the answer. When 2 minutes are left, tap REPLY and write your answer.

How can we get more customer insights?

How can you contribute to integrating Customer Insights into your daily work?

Do you know what to do?

Do you feel that you know what to do in order to contribute to the growth of our company?

What are our priorities?

What position do we want in the dealer channel in 2020?

What would our priorities be to achieve this?

Customer Centricity

Think of your hobby – How important is price?

Each person in the team – start by spending 30 seconds thinking about your hobby or interest. What do you care about when buying equipment for your hobby or interest?

HOW IMPORTANT IS PRICE?

Keep on thinking about your hobby. In the buying decision, how important is price?

Få workshopen att passa era unika behov

Kontakta oss för att boka en workshop som planeras i detalj, genomförs med surfplattor och personal på plats och garanterat höjer nivån på er konferens.

“The room set-up and interactive tools were much appreciated, it facilitated the group exercise and provided a frame for active involvement. ” – Husqvarna