Visste du att 16 av 20 PowerPointslides glöms bort?

En nyligen genomförd undersökning av mer än 1,500 deltagare slog fast att konferensbesökare kommer ihåg 4 av 20 slides efter 48 timmar.

Ger man det ett par dagar till börjar det se värre ut:

  • Publiken kommer bara ihåg 10 % av innehållet
  • Den information som en person kommer ihåg skiljer sig ofta från den en annan kommer ihåg

Stick Figures SVENSKA

Även mellanchefer har svårt att komma ihåg

En stor studie på MIT slog fast att samma problem hittas på mellanchefsnivå, något som förvånade de högsta cheferna

Studien som innefattade intervjuer med 8.000 mellanchefer i 250 företag slog fast att 55 % av mellancheferna kunde endast komma på en av fem uttalade strategiska prioriteringar.

Den här videon förklarar varför företagens strategiska mål är så svåra att registrera:

Kan du inte se videon? Klicka här

Boven i dramat kallas för “kognitiva filter”

Vi tar genvägar och lyssnar bara på det vi vill höra

Våra kognitiva filter innebär att vi, helt ofrivilligt, “tar genvägar” när vi tolkar en PowerPoint eller annan information, och bara väljer ut det vi vill ta till oss. Vi väljer ut de delar som bäst stämmer överens med våra egna åsikter och förutfattade meningar, resten låter vi bli att lyssna på.

Forskarna är överens om att ett effektivt sätt att ta sig förbi sina kognitiva filter är att sträva efter att “uppleva” kommunikationen istället:

Lös problemet genom gruppdiskussion, eller “Active Learning”

“Active Learning” är ett begrepp som används för att beskriva hur aktiviteter används för att trigga grupparbete och diskussion och därmed effektivisera inlärning

En amerikansk undersökning gjord av The National Academy of Sciences kom fram till att Active Learning minskade antalet kuggade tentor bland studenter med hela 35 % om man jämförde med traditionell inlärning.

Detta var den mest omfattande och genomgripande studien som har genomförts på temat, men det finns en massa fler underökningar som stödjer samma tes. Läs den fulla artikeln i Wired Magazine här.

Slide5

Vi bestämde oss för att göra saker annorlunda

Vi undviker PowerPointmaraton. Istället siktar vi in oss på:
  • ENGAGEMANG: Vi triggar aktivt lyssnande, tvåvägskommunikation och entusiastiskt deltagande
  • SPELIFIERING: Vi lånar lärdomar från spelens värld för att få folk triggade och engagerade
  • KUNDANPASSNING: Vi anpassar det till kundens utmaningar, alla får vad de behöver
Läs mer och se videos som beskriver hur vår tekniska plattform fungerar >