Lansera Värderingar och Beteenden Steg 2 - Värderingsspelet

Read more

Vi hjälper er med en spännande lansering

Värderingar kan vara svåra att kommunicera. Värderingsspelet är det perfekta redskapet för att presentera värderingar för dina medarbetare, på ett engagerande sätt. Målet med spelet är att ta värderingar och beteenden från att vara någonting abstrakt till att bli konkret och användbart.

60-90 minuter
Inomhus
Om Värderingsspelet

Syftet med spelet är att på ett engagerande sätt introducera värderingarna för de anställda. Spelet körs i grupper om 3-6 personer, där varje lag använder sig av en spelplan och en surfplatta. Ryggraden i spelet är ett antal realistiska case som skapas tillsammans med er och är skräddarsydda utefter er verksamhet. Genom att värderingarna sätts i ett sammanhang som känns igen ökar förståelsen hos de anställda. Till er hjälp har vi samlat ihop över 100 case där ni kan hitta inspiration.

Peer-2-Peer learning och återkoppling i realtid

Vi tror att ett spel, som genomförs i mindre grupper, är det bästa sättet att kommunicera värderingar på. Livliga gruppdiskussioner hjälper deltagarna att bättre förstå vad värderingarna innebär samt hur de ska tolkas.

Då spelet är digitalt kommer all data in live under hela spelets gång, så att du får en inblick kring hur deltagarna tänker och känner, samt hur de tolkar värderingarna. Baserat på den data som kommer in kan du sedan ge direkt feedback till deltagarna, där ni kan förtydliga budskapet eller ställa frågor till deltagarna.

Korta ledtider

Vi kan anpassa ett värderingsspel till er organisation på mellan 1-2 veckor.

 

 

Byggstenarna i Värderingsspelet

1. Engagera medarbetarna innan

Skicka ut en web-app via sms eller email till dina medarbetare en vecka innan spelet, där du ber om deras input. Analysera de inkomna svaren och få en förståelse kring hur de uppfattar värderingarna.

2. Spelet börjar

Spelet körs i grupper om 3-6 personer med hjälp av en skräddarsydd spelplan och en surfplatta. Spelet består av ett antal olika kategorier, som växlar mellan roliga moment och diskussionsfrågor och dilemman, framtagna för att locka fram intensiva diskussioner. Den aktiva speltiden är mellan 60-90 minuter, plus den tid som introduktionen av spelet tar. Värderingsspelet går att genomföra var som helst, med eller utan vår personal på plats. Oftast på en konferens, ett lokalt möte eller en roadshow.

 

3. Återkoppling

Så snart spelet börjar kommer alla svar till frågorna som ställs via surfplattan in till vår server. Dataflödet är väldigt användarvänligt och designat för att möjliggöra snabba analyser. Under spelets gång har du möjlighet att välja ut specifika svar eller kategorier som du anser viktiga, som du då kan förbereda inför den återkoppling av spelet som tar plats direkt efter övningens slut.

Under återkopplingen kan du visa upp data och inkomna svar på storskärm, vilket hjälper till att driva på bra diskussioner, dela bra erfarenheter samt ge styrka åt ditt budskap.

Efter spelet vill du att dina medarbetare ska börja förändra sina beteenden och börja leva efter värderingarna. Appen som vi kallar för Värderingsbooster är ett roligt och smart sätt att få detta att hända, med både tävlingsinriktning eller samarbetsinriktning.

 

 

Jag vill veta mer
 

 

Mer om Workshops eller Företagsspel

Lansera eller friska upp värderingar på ett modernt sätt

Implementera Värderingar och Beteenden

Lansera eller friska upp värderingar på ett modernt sätt

Vi hjälper dig att lansera och implementera nya kulturer, beteenden eller värderingar. Detta gör vi genom att få interna träningstillfällen och workshops att bli roliga, engagerande samt mätbara.
Läs mer