Implementera Värderingar och Beteenden Lansera eller friska upp värderingar på ett modernt sätt

Read more

Ni har värderingarna. Vi har ett engagerande sätt att förankra dem.

Vårt program Värderingsresan hjälper dig att nå dina mål på ett sätt som dina medarbetare kommer att älska. Vi hjälper er att lansera eller blåsa nytt liv i era värderingar på ett modernt och engagerande sätt med hjälp av den senaste tekniken, spelmekanismer och äkta lagarbete. Dessutom är allt digitalt och mätbart så att du kan följa implementationen via dashboards.

3-12 månader
Globalt
Obegränsat
Fråga efter pris
En nytt sätt att närma sig och ta till sig Värderingar

När det är dags att lansera nya värderingar och beteenden så räcker det inte att lägga upp dem på intranätet eller trycka en färgstark folder. Värderingarna behöver konkretiseras och förstås på djupet. Det görs bäst i grupp och med hjälp av roliga och effektiva spel och workshops hjälper vi er att snabbt nå era mål. Värderingsresan består av ett antal olika moduler, som passar för olika faser i resan.

 

Steg 1 - Utvärdera och ta fram Värderingarna

Innan det är dags att definiera eller omdefiniera era värderingar, så är det viktigt att först få insikt i hur era medarbetare och andra (kunder, leverantörer m.fl.) uppfattar värderingarna. Finns det en gemensam bild av företagskulturen och värderingarna? Hur stor är förståelsen? Varierar det mellan arbetsroller och arbetsplatser?

Med hjälp av vårt engagerande undersökningsverktyg får du reda på vad dina medarbetare tycker och vet. Allt är webbaserat och datan kommer in live på vår Värderingsdashboard. Vi hjälper till att anpassa och ställa de rätta frågorna. Dashboarden och utvärderingsverktyget är tillgängligt över tid för att kunna spåra framsteg och ge ett kvitto på att investeringen lönar sig. Vill du veta mer?

Steg 2 - Lansera dina Värderingar och Beteenden

Vill du skapa en spännande och positiv lansering? Värderingsspelet är det perfekta redskapet för att presentera och lansera nya värderingar för dina medarbetare. Genom att använda ett spelformat gör vi om era värderingar och beteenden till konkreta och roliga övningar. Värderingsspelet genomförs i grupper om 3-6 personer, där varje lag använder sig av en spelplan och en surfplatta. Spelets ryggrad består av ett antal realistiska fallstudier som är skräddarsydda efter er verksamhet. Vill du veta mer?

 

Steg 3 - Börja leva Värderingarna

 

Efter introduktionen av värderingarna så vill du att dina medarbetare ska börja ändra sitt beteende och göra något annorlunda. Vår produkt Värderingsbooster  är ett roligt och smart sätt att få detta att hända, med inriktning på både tävling och på samarbete. Efter att ha analyserat värderingarna så väljer vi ut 3-5 stycken huvudsakliga aktiviteter som representerar hur det är att på riktigt leva värderingarna. Därefter delas deltagarna in i lag som tävlar mot varandra alternativt hjälper varandra, där målet är att så bra som möjligt leva vardagen utefter de nya värderingarna. Vill du veta mer?

 

 

Jag vill veta mer
Vad våra kunder säger

Vill du veta mer om Värderingar och få exempel på hur implementering av värderingar kan gå till?

Det finns en hel del förvirring när det kommer till värderingar. Att välja ut tre stycken klatschiga värderingar och trycka dem i en broschyr kommer inte att räcka till. Att få till det rätt kan ha en stor inverkan på din organisation - men det är också ett visst arbete.

För att citera HBR: Om du inte är villig att acceptera den smärta som riktiga värderingar åsamkar så ska du inte heller göra dig besväret att formulera några värderingar. Då är det bättre att vara utan. Värderingar är de djupt ingjutna principer som styr alla företagets handlingar; de agerar som kulturella hörnstenar.

Se nedan för länkar till intressant läsning kring värderingar, samt exempel på företag som lyckats implementera värderingar som de sedan börjat leva efter.

Make Your Values Mean Something – Harvard Business Review

Values matter in BUSINESS more than ever as Ikea have found out – Business Zone

$20 If You Can Tell Me Your Company's Core Values - Forbes

Who Cares About Your Personal Values? Everyone, So Embrace The Change - Chief Executive

 

Kontakta oss för att veta mer om implementering av värderingar