Samarbete Vässa samarbetet och lös problem tillsammans

Read more

Vår samarbetsworkshop ger medarbetarna viktiga teoretiska insikter kring samarbete och skapar en konkret grund för att nå bättre samarbete i organisationen

60 min
Inomhus

Enligt Harvard Business Review är bristande samarbete mellan avdelningar ett av de största hoten mot att en organisation når sina mål (se källa). Vår samarbetsworkshop syftar till att hjälpa er till bättre samarbete i några enkla steg:

1. Ice Breaker - 7 minuter

Övningen inleds med att grupperna diskuterar och skickar in förslag på ett engagerande ämne, t.ex. Merförsäljning eller Kundnöjdhet. Detta moment kan skräddarsys enkelt för att passa ert tema, fråga oss om det!

2. Teorin bakom samarbete

Lättsama filmer med teorier om samarbete hjälper grupperna att få insikter om vad som utmärker en organisation med välfungerande samarbete. Gruppdiskussion där medarbetarna delar egna erfarenheter och pratar om vilka POSITIVA delar som återfinns i den egna organisationen.

3. Lättsam och rolig samarbetsövning i spelformat

Grupperna löser roliga problem inom gruppen och mellan grupperna. Paralleller dras till teorin så att rätt koppling görs mellan öving och teori.

4. Återkoppling och nästa steg

Positiv diskussion kring vad organisationen kan göra för att bli ytterligare bättre på samarbete. Styrd övning där actions beslutas och fästs i skrift.

Förstå mer om det vi gör: Läs om fördelarna med interaktivitet och förstå hur vår tekniska plattform fungerar

 

Jag vill veta mer
Resultat
  • Odlar samarbete genom övning
  • Stärker informella band
  • Ger teoretiska insikter om samarbete
Detaljer
Setting Runda bord el. biosittning
Tidsåtgång Ca. 60 minuter
Minst antal 6 personer
Högst antal Obegränsat
Pris 390 kr/person exkl. moms.
Min.debitering 11.900 kr
  Rabatt ges vid samtidig bokning av andra aktiviteter

Vår personal introducerar och avslutar på plats. Vi bistår med surfplattor.


Ta reda på mer om oss

Klicka här för att läsa på mer om fördelarna med interaktivitet och se hur vår tekniska plattform fungerar

 

Bläddra bland övriga workshops

Förstå kundfokus och börja jobba mer kundorienterat

Kundfokus

Förstå kundfokus och börja jobba mer kundorienterat

Få era medarbetare att tänka ur ett kundperspektiv, dela insikter med varandra och kom på innovativa lösningar på riktiga kundrelaterade problem
Läs mer
Engagera medarbetarna kring verksamhetens mål och aktiviteter

Mål och aktiviteter

Engagera medarbetarna kring verksamhetens mål och aktiviteter

Få ett kvitto på att medarbetarna har uppfattat målen, skapa engagemang och lägg grunden för konkret aktivitet som gör att målen uppnås.
Läs mer
Upplev vikten av tydliga mål och planering

Deadline

Upplev vikten av tydliga mål och planering

Ni försätts i en pressad situation där ni måste lösa uppdrag och hinder på vägen. Perfekt för att belysa målsättning, planering och helhetssyn i organisationen.
Läs mer
E-learning med effektiva quizzar i mobilen

Introduktion för nyanställda

E-learning med effektiva quizzar i mobilen

Mobil teknik kombineras med spelmekanismer för att skapa maximalt engagemang. Delar av ert introduktionspaketet omvandlas till korta quizzar som spelas på mobilen. Frågorna är poängsatta för kul tävlingsmoment och resultatet kan följas av er på dashboards.
Läs mer