Mål och aktiviteter Engagera medarbetarna kring verksamhetens mål och aktiviteter

Read more

Vår workshop hjälper er att få ett kvitto på att medarbetarna har uppfattat målen, skapar engagemang och lägger grunden för konkret aktivitet som gör att målen kan uppnås

60 min
Inomhus
Obegränsat
390 kr pp

Genom interaktiva hjälpmedel ser vi till att skapa en dialog kring de kommunicerade målen och får medarbetarna att diskutera konkreta steg i realiseringen av strategin.

1. Film och humor lättar upp stämningen

Både roliga och seriösa filmer används för att skapa insikter kring målsättning och aktiviteter bland grupperna och lättar upp stämningen. En styrd diskussionsövning ser till att individerna hjälper varandra att förstå vikten av tydliga mål och samsyn kring aktiviteter.

2. Dialogverktyg ger ledningen kvitto på att målen har uppfattats

Grupperna svarar på frågor som ger ledningen en indikation på om målen har uppfattats rätt av medarbetarna. Vid behov genomförs en diskussionsövning för att skapa mer samsyn och förståelse.

2. Tänk i termer av aktiviteter, inte resultat

Grupperna diskuterar fram aktivitetsförslag som skickas upp till ledningen för att skapa en intressant diskussion.

3. Brain Storm

Via en styrd dialogprocess skapas samsyn kring vad som behöver göras för att uppnå kort- och långsiktiga mål i verksamheten. De bästa idéerna dokumenteras och skickas in via surfplattan. Medarbetarna enas om vad som ska ageras på och vad som ska läggas åt sidan.

Förstå mer om det vi gör: Läs om fördelarna med interaktivitet och förstå hur vår tekniska plattform fungerar

Jag vill veta mer
Resultat
  • Ger kvitto på samsyn kring mål
  • Stärker informella band
  • Ger konkreta aktiviteter som kan ageras på

 

Detaljer
Setting Runda bord el. biosittning
Tidsåtgång Ca. 60 minuter
Minst antal 6 personer
Högst antal Obegränsat
Pris 390 kr/person exkl. moms.
Min.debitering 11.900 kr
  Rabatt ges vid samtidig bokning av andra aktiviteter

Vår personal introducerar och avslutar på plats. Vi bistår med surfplattor.

 

Bläddra bland övriga workshops

Förstå kundfokus och börja jobba mer kundorienterat

Kundfokus

Förstå kundfokus och börja jobba mer kundorienterat

Få era medarbetare att tänka ur ett kundperspektiv, dela insikter med varandra och kom på innovativa lösningar på riktiga kundrelaterade problem
Läs mer
Vässa samarbetet och lös problem tillsammans

Samarbete

Vässa samarbetet och lös problem tillsammans

Skapa ett bättre samarbetsklimat i två steg: Först genom att diskutera grunderna kring effektivt samarbete och sedan genom att spela och lösa problem tillsammans på ett kul och engagerande sätt.
Läs mer