Kundfokus

Förstå kundfokus och börja jobba mer kundorienterat

Jag vill veta mer
120-300 min
Inomhus
6-1500
Från 390:- per person
Read more

Vår kundfokusworkshop får era medarbetare att tänka ur ett kundperspektiv, dela insikter med varandra och tänka ut innovativa lösningar på verkliga kunders problem

Vi kommer vägvisa era medarbetare genom en interaktiv workshop där de kommer få dela med sig av deras syn på de problem och utmaningar kunderna står inför.

1. Värm upp innan eventet (15 min)

En vecka innan eventet skickas ett meddelande med en länk till en webbapplication till varje deltagare: “Hej Jim, om en vecka är eventet och vi behöver dina åsikter rörande några frågor. Tryck på linken nedan innan klockan 17:00 imorgon, det kommer inte ta längre än 15 minuter”.

Webbapplicationen innehåller:

 • En kort frågesport om kundfokus
 • Två videor om introducerar konceptet med kundfokus
 • Frågor om dina egna kunderfarenheter tillsammans med förväntningar på eventet
 • 1-2 mer öppna frågor för att samla input från deltagarna
Förstå kundfokus (65 min)

En interaktiv workshop med videor, presentationer och spelliknande uppgifter som hjälper deltagarna att förstå vad kundfokus verkligen är.

Innehållet är:

 • Videor som förklarar teorier och den senaste forskningen inom ämnet
 • Spelliknande fallstudier av framgångsrika företag och konekvensen av att hamna efter
 • Kundfokuserande Code Break – En inomhus och utomhus aktivitet med syfte att få insikt från kollegor

En andra workshop fokuserar på att förstå kundfokus på en B2B-nivå

 • Förstå varför B2B är mer komplex än B2C
 • “Dream Outcome” och “Challenger Sales” workshop – Förstå hur man blir en bra säljare
3. Diskutera vad du har lärt dig och applicera det i ditt arbete (65 min)

En föreläsning på scen låter deltagarna sammanställa kundfokus med deras arbetsuppgifter. Interaktiva workshops kommer bäddas in i presentationen för att skapa en engangerande gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte.

 • Vad är dina tankar på vad som har presenterats?
 • Hur kan den nya kunskapen hjälpa dig i ditt arbete?
 • Vad kan vi börja göra annorlunda nu på måndag?

Reflektioner från grupparbetet kommer delas med resten av publiken i ett interaktivt, dialogbaserat upplägg. Svaren visas i ett flöde, resultat diskuteras och kommenteras tillsammans.

4. Kundfokus-spelet (90 min)

En spellikande upplevelse där både ett spelbräd och Samsung Tablets kommer till användning. Målet med spelet är dubbelt; att undersöka vilket beteende som är rätt när det kommer till kundfokus, och att ta reda på vilka åtgärder bör vidtas för att bli mer kundfokuserande.

Spelet är uppdelat på tre delar:

 1. Rolig frågesport för att låta glädjen och tävlingssinnet komma fram
 2. Frågor om konkreta åtgärder som kan implementeras omgående
 3. Korta fällstudier med dilemman. Realistiska situationer där det rätta valet inte alltid är så tydligt. Lagen får antingen välja mellan fyra stycken alternativ eller skriva en egen lösning på situationen.

Spelet avslutas med en frågesport om vad lagen har lärt sig.

5. Kundfokus quiz (15 min)

En webbapp skickas till varje deltagare efter eventet som liknar en frågesport. Målet är att kontrollera om medarbetarna fortfarande har koll och förstår teorierna.

6. Making it happen – 1 veckas booster

En spelliknande tävling med fokus på de anställda implementeras för att driva åtgärder efter eventet. Varje deltagare för in kundfokuserande aktiviteter med deras mobil. För en vecka, tävlar alla anställda mot varandra i hur kundfokuserade de är, baserat på riktiga aktiviteter i deras yrke.

Mål och aktiviteter

Engagera medarbetarna kring verksamhetens mål och aktiviteter Läs mer

Samarbete

Vässa samarbetet och lös problem tillsammans Läs mer

Deadline

Upplev vikten av tydliga mål och planering Läs mer

Värderingsspelet

Lansera nya värderingar och beteenden på ett engagerande sätt Läs mer

Introduktion för nyanställda

E-learning med effektiva quizzar i mobilen Läs mer