Onboarding-dagar med fullt engagemang Introducera era värderingar, företagskultur och ert arbetssätt till era nya medarbetare

Read more

Vi hjälper kunder att ta sina introduktionsdagar till en helt ny nivå, genom att göra de underhållande, motiverande och mätbara på ett nytt sätt.

Vi kan hjälpa er att ta era Onboarding-dagar till en helt ny nivå

En hel dag av föreläsningar och presentationer är inte alltid det bästa formatet när ni ska välkomna, inspirera och hjälpa era nya medarbetare att lära känna er organisation och era medarbetare. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att ta sina Onboarding-dagar till en ny nivå genom att bistå med moderna arbetssätt som höjer energinivån och skapar effektivare djupinlärning.

Hur får vi detta att hända?

Vi använder oss av interaktiv teknik och spelmekanismer för att möjliggöra för de nyanställda att lära sig, ha roligt och dela insikter med varandra. Detta åstadkoms genom att infoga korta interaktionspass i anslutning till Onboarding-dagens olika presentationer. Under interaktionspassen får de nyanställda i mindre grupper diskutera och reflektera över key take-aways från presentationerna, identifiera möjligheter och bidra med sina perspektiv.

 

Genom att använda inlärningstekniken ”peer-to-peer learning” så skapas mycket bättre förutsättningar för effektiv inlärning genom att deltagarna hjälper varandra att förstå huvudpoängerna i vad som presenterats. För att exemplifiera hur detta fungerar i praktiken: hur många nyanställda känner sig komfortabla att be en högt uppsatt företagsrepresentant att förtydliga en strategi som upplevts lite luddig i ett välfyllt auditorium? Här fyller peer-to-peer learning metodiken ett viktigt syfte i och med att alla känner sig bekväma att ta till orda och att alla kommer tills tals.

Ett exempel på hur en Onboarding-dag kan se ut

Alla Onboarding-dagar är skräddarsydda efter organisationens behov men det finns ett par komponenter som vi ofta använder för att ge bästa effekt.

1. Webapp ett par dagar före introduktionsdagen

Ett par dagar inför Onboarding-dagen får varje nyanställd medarbetare sig tillsänd en länk till en webapp som innehåller ett par utvalda frågeställningar. Syftet med förmötesappen är bygga upp förväntningar och skapa ett ännu högre engagemang, samt att samla in viktig data och insikter som den medarbetaren delar med sig av.

 

2. Uppstart av Onboarding-dagen - skapa bra energi direkt

Vid uppstarten av en Onboardingdag är det ofta prioriterat att tidigt skapa en positiv känsla av energi och informellt sätt bryta isen på ett enkelt sätt. Ofta väljer våra kunder att använda sig av en Ice Breaker-övning som genomförs av de nyanställda i grupper om 3-6 personer. Effekten av aktiviteten blir att deltagarna direkt kommer igång, att de får ett bra tillfälle att bekanta sig med sina nya kollegor och direkt etablera ett öppet och tillåtande samtalsklimat.

 

3. Återkoppla till inkomna svar från webappen 

Att visa upp de svar på som kommit in via förmötesappen är ett utmärkt sätt att visa att de nyanställdas perspektiv och förväntningar är viktiga. Detta genomförs ofta i anslutning till att agendan för dagen presenterats. Typiskt sett brukar detta följas av en introduktion av företagets vision och affärsverksamhet av en företrädare från företagets ledning.

4. Presentationer och diskussionsfrågor

Genom hela Onboarding-dagen bistår vi med att skapa ett flöde av interaktiva gruppdiskussioner som läggs i anslutning till de olika presentationerna. Diskussionsfrågorna kan vara 1-15 minuter långa och utformas för att stödja det tänkta syftet. Svar på diskussionsfrågorna visas ofta i direkt för att möjliggöra en kort avrundande diskussion som leder till att effekten av budskapet förstärks eller ger ett bra tillfälle att förtydliga detsamma.

 

5. Visa upp företagets olika affärsområden och funktioner

Om ni vill presentera företagets olika delar i ett format med flera olika stationer som besöks steg för steg har vi ett uppskattat format som stöds av den interaktiva tekniken. Deltagarna delas in i mindre grupper och förses med surfplattor som ger incitament att interagera och sammanfatta budskapet från respektive station samt styr även tidsramen för förflyttningarna på ett smidigt sätt.  

6. Onboarding Game – ett perfekt sätt att lära känna företagets kultur och värderingar

Onboarding Game är ett underhållande och engagerande format för de nyanställda att lära känna företaget. Onboarding Game skräddarsys efter vad som önskas att kommunicera men innehåller ofta företagets vision, värderingar, företagskultur samt strategi. Detta genomförs genom att ett varierat flöde av diskussions- och dilemmauppgifter. Tidslängden är ca 60-90 minuter inklusive en gemensam genomgång som avrundar övningen.

 

7. Avrunda dagen med en kul och skräddarsydd teamaktivitet

Om ni vill säkerställa att dagen avrundas med positiv energi är vår interaktiva teamaktivitet ett bra alternativ. Under teamaktiviteten delas de nyanställda in i mindre grupper och utmanas att lösa 100+ uppgifter på begränsad tid där förmågan att prioritera och att samarbeta är nycklar till att lyckas så bra som möjligt.

 

 

Jag vill veta mer
Hur fungerar utformningen av Onboarding-dagen?

Vår uppgift är att bistå er att utforma ett upplägg som svarar mot er målbild och den effekt ni önskar uppnå. Under Onboarding-dagen kommer vår interaktiva teknik att stödja genomförandet. Ni väljer själva om ni vill ha vår hjälp på plats alternativt att om ni önskar en Do-It-Yourself-lösning där vi finns tillgängliga att supporta vid frågor.

 

Använd data från deltagarna för att förstärka och utveckla er Onboarding-process

Våra interaktiva lösningar är digitala vilket gör att all data som kommer in kan följas genom dashboards. Dessa dashboards möjliggör att den insamlade datan kan använda för att återkoppla, förtydliga och förstärka ert budskap. Ni kan också följa både deltagarnas svar på såväl team- som individnivå för att;

  • Analysera nivån på inlärningen/förståelsen hos de nyanställda
  • Få insikter från era nyanställda
  • Kunna jämföra olika länder, divisioner, team, funktioner etc.

 

Vad vår ni ut av att använda vår Onboarding-lösning?

Effekten av Onboardingdagslösningen är beroende på vilka mål ni har satt upp och hur upplägget utformas. Metodiken som ligger till grund för vår Onboarding-dagslösning hjälper de nyanställda att få en bra förståelse för er organisations syfte och mål, säkerställer att de blir bekanta med de viktiga beståndsdelarna i er kultur och hur ert arbetssätt fungerar.

Vår lösning är utformad för att ge en helhetsupplevelse som består av en mix av information, interaktiva diskussioner (workshops och dilemmafrågor) men också att interagera med andra medarbetare och att ha kul tillsammans.

Vår ambition är att bistå er med att era nyanställda inte bara förstår Vad, utan också Varför. Genom att förstå varför så ger det en bra förutsättning för medarbetarna att snabbare bli högproduktiva, och möjliggöra att de nyanställda blir den största tillgången ett företag kan ha, nämligen framtida kulturambassadörer 

 

Jag är intresserad av mer information – hur går jag vidare?

Vi har en lång erfarenhet av att utforma effektiva och engagerande Onboarding-dagar. Ta gärna kontakt med oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er att uppnå era målsättningar.  

 

Skulle du vilja ta del av case på Onboardingdagar?

Vänligen skicka oss ett mail genom att klicka här om du önskar en PDF med 6 case på Onboardinglösningar.

 

Vad tycker våra kunder om våra Onboardingsdagslösningar?

”What an energy level! You didn’t want to interrupt.”-
  - HR Director, Multinational Construction company

 

“This represents a unique opportunity for our new employees to learn more about our products and simultaneously meet and collaborate with their colleagues.”
  - VP Global HR Group Staff & Functions, Global Household Appliance manufacturer

 

Fler lösningar

Hjälp nyanställda att förstå kulturen, värderingarna och ert sätt att jobba

Onboarding Game

Hjälp nyanställda att förstå kulturen, värderingarna och ert sätt att jobba

Vi hjälper era nyanställda att förstå kulturen, värderingarna och ert sätt att jobba på ett roligt och skalbart sätt. Spelet introducerar företaget genom gruppdiskussioner, dilemman, fotouppdrag och roliga frågor. Allt med syfte att skapa maximal energi och förståelse, med hjälp av spelmekanismer och den senaste tekniken.
Utbilda och välkomna nyanställda medarbetare

“New at Electrolux”

Utbilda och välkomna nyanställda medarbetare

Electrolux ville skapa ett standardiserat, mer engagerande och effektivt sätt att utbilda och välkomna nya medarbetare till bolaget. Hur gör man det på bästa sätt?
Ge era nyanställda ett varmt välkomnande

Onboarding Welcome App

Ge era nyanställda ett varmt välkomnande

Onboarding Welcome App är en introduktionsapp som hjälper era nyanställda att förstå företaget på ett kul och engagerande sätt. Rolig, Digital, Mätbar.