Vi har samlats runt insikten att det är för tidskrävande och komplicerat att skapa en riktigt bra konferens. Det behövs mer av enkla paket som kan få konferensen att kännas meningsfull, kul och engagerande utan att behöva anlita dyra konsulter eller lägga för mycket tid och kraft själv.

Vi fokuserar på de två områden där vi ser att effekten är allra störst, mötesinnehållet och gruppdynamiken. Vi har tagit fram gruppövningar på olika teman och teambuildingspel som tillför verkligt engagemang.

Allt är enkelt att boka och passa in i konferensagendan.

Innehållet i paketen har vi dels arbetat fram tillsammans med våra kunder, dels hämtat från etablerad forskning inom gruppdynamik och internkommunikation.

Bland våra kunder återfinns hundratals svenska bolag och våra spel och övningar har testats av nästan en halv miljon deltagare.

interactive-meeting Framtidens möten

Vi har en brinnande övertygelse om att möten idag har fel fokus; det är för mycket passiva deltagare på åskådarplats, för långa presentationer där viktig information inte fastnar och för mycket pengar på kvällsunderhållningen snarare än på mötets innehåll.

Vi har själva en bakgrund från storbolag och vet vad ett bra möte kan göra för bolagets effektivitet. Vi tror att medarbetare som vet vart de är på väg och som känner sin organisation utan och innan trivs bättre och levererar högre resultat.

Vänd er till oss i Stockholm, Skåne, Oslo, New York eller till någon av våra 65 licenstagare i 15 länder för att få en högteknologisk, engagerande upplevelse som ni sent ska glömma!

Varför vi alltid levererar

Vi är med och förbättrar över 600 möten varje år och har lärt oss mycket på vägen om hur engagemang kan väckas på en slumrande konferens. Via partners i 15 länder har vår egenutvecklade teknik och våra koncept upplevts av över 350.000 personer.

Vi har aktiverat möten för otaliga företag, stora som små, däribland globala ledningsgrupper för börsbolag som Sandvik, Niscayah, Trygg Hansa, The Absolute Company och många fler.

Ett exempel på kunder som återkommande anlitar oss är: Accenture, Aftonbladet, Atlas Copco, Bombardier, Dormer, Eaton Power Quality, EF, Ericsson, Gilead, 3, IDG, ISS, Karolinska Institutet, KPMG, Länsförsäkringar, NCC, Nordea, Novartis, PWC, Radisson, Rebtel, Redbull, Sandvik, SCA, Scania, SEB, Skandia, Statoil, Stockholms läns landsting, Strålfors, Svenska Bostäder, Svevia AB, Sweco, Swedbank AB, Telenor, TeliaSonera, The Absolut Company, Trygg-Hansa, Unilever, Vattenfall.

Välkomna ni med!