Kreativitet och varumärke skulle stå i centrum för denna konferens med Pernod Ricard, där medarbetarna engagerades kring de senaste marknadsföringskampanjerna

Brain Storm kring kampanjer och affärsmöjligheter

Pernod kontaktade oss för att skapa ett spelifierat event i Stockholm för 300 deltagare. Målet med eventet var att brainstorma kring det kommande årets marknadsföringskampanj och nya affärsmöjligheter.

Moderna museet satte stämningen

Vi tog alla deltagare till Moderna museet och delade upp de olika lagen med varsin surfplatta över hela anläggningen för att titta på en serie av förutbestämda konstverk.

Deltagarna uppmuntrades att prata om varje konstverk för att sedan få frågan hur de kunde skapa en marknadsföringskampanj utifrån det dem just diskuterat.

Allt som skickades in sammanställdes

Alla kreativa idéer sammanställdes för att sedan användas i en workshop. Resultatet var en väldigt spelinriktad brainstormningsövning  som ledde till många spännande idéer och en grupp motiverade anställda.

Förstå mer om det vi gör: Läs om fördelarna med interaktivitet och förstå hur vår tekniska plattform fungerar

Andra kunder har sagt om oss: