Ett av Ikano Banks ledord är “Arbeta Tillsammans”. Hur får man till det när medarbetarna finns i 8 olika länder?

Utmaning – Engagerande samarbetsövning som genomförs utan att medarbetarna träffas fysiskt

Ikano Bank ville hitta ett sätt att engagera sina anställda i ledordet “Arbeta Tillsammans”. Medarbetarna finns utspridda i 8 europeiska länder och målet var att de skulle bli bättre på att samarbeta, men utan att träffas fysiskt.

Konceptet Collaborate föddes

Vi skapade ett helt nytt koncept där deltagarna exakt samtidigt i 8 länder skulle ta sig an närmare 100 utmanande uppdrag. Uppdragen var poängsatta och löstes med hjälp av en smart phone och genomfördes i gruppe rom 5 personer i respektive stad. Spelet innehöll tävlingsmoment men var framförallt fokuserat på samarbete över landsgränserna.

Moskva anropar Nottingham

Under spelet fick varje grupp då och då specialuppdrag som endast kunde lösas genom att samarbeta med ett annat lag i en annan stad. Ett fantastiskt myller av samtal och ledtrådar växte fram över gränserna när ryssar hjälpte engelsmän, tyskar samarbetade med finnar och polacker fann hjälp hos svenskar!

Värderingar som röd tråd

Vi vävde in Ikano Banks värderingar som en röd tråd i spelet vilket tog sig utryck i uppdrag av symbolisk karaktär. Speletupplägget styrdes av smart phones och ledningen i Stockholm kunde enkelt följa spelet live på stora skärmar.

Förstå mer om det vi gör: Läs om fördelarna med interaktivitet och förstå hur vår tekniska plattform fungerar

Andra kunder har sagt om oss: