Vurder og definer deres kultur og verdier Data, dashboards and workshops

Read more

Vi hjelper dere med å lage en kultur- og verdiundersøkelse

Før du definerer eller redefinerer selskapets verdier må dere forstå hvordan de ansatte og andre interessenter forstår selskapets verdier. Informasjonsgrunnlag er viktig, og med våre undersøkelser og dashboards er vi den rette partner for å hjelpe deg for å se hvordan status er. Enda viktigere er å få dette forankret hos nøkkelpersoner i selskapet. Interaktive workshops er en fin måte å skape engasjement.

Vurder din nåværende status og følg utviklingen i løpet av året

Vi hjelper dere med å lage en engasjerende kultur- og verdiundersøkelse som gir direkte tilbakemeldinger til et live Dashboard. Verktøyene er web-basert og fungerer på smarttelefoner og PC-er. Det er skreddersydd til deres behov og vi sørger for å stille de riktige spørsmålene. Enda viktigere, vi fortsetter å stille de samme spørsmålene over tid for å kunne følge prosessen.

 

Definere verdiene og atferdene

Neste steg er å knytte disse dataene til en strategisk plan. Er den nåværende kulturen og holdningene synkrone med hvor organisasjonen deres ønsker å være de neste 3-5 årene? Ser dere en uoverensstemmelse noe sted? Først når dere vet hvor dere står og hvor dere ønsker å være i fremtiden er dere klare til å definere verdiene.

Vårt hovedfokus er implementasjon, men vi jobber med flere spesialiserte konsulenter som kan hjelpe deres team med å definere eller redefinere verdiene. Ta kontakt med oss så skal vi peke dere i riktig retning.

Sørg for å forankre hos nøkkelpersoner i selskapet

Å få nøkkelpersoner med på dette er viktig for en vellykket lansering av selskapets verdier. Vårt Co-Creation-workshops gjør at ledere eller medarbeider kan delta på et tidlig stadium i prosessen på en engasjerende måte. Vi hjelper alle med å forstå innholdet og lar de være med på en del av den kreative prosessen. Workshopene er skreddersydd for å treffe målene deres på best mulig måte.

 

 

Vill du vite mer?
Les mer