Vil dere at konferansen skal lede til en virkelig inspirasjon og engasjere medarbeiderne?

1. Les om motivasjonsteori

Ta deg tid til å forstå hva som motiverer mennesker! Her kommer kortversjonen:

Dere vil at deres medarbeidere skal drives av indre motivasjon (at man liker sin jobb) snarere enn ytre motivasjon (man jobber for penger). Indre motivasjon oppstår i høyere grad når folk kjenner at organisasjonen og føler at de gjør noe som er meningsfylt, at de selv er med på å påvirke sitt arbeid og at de utvikler deg.

Se på denne filmen som forklarer dette på en god måte:

2. Å prate til folks hjerte selger, ikke til deres hjerner

En leder skal i første omgang inspirere og ikke forklare ting. For å lykkes med det, må dere prate om hva dere tror på. Se klippet nedenfor for å forstå dette bedre:

Utelukk PowerPoint. Prat fra scenen, være menneskelig, vis at dere virkelig brenner for det dere gjør. Vær en leder! Se dette klippet og tenk på hvor Al Pacion anvender menneskelighet for å få frem sitt budskap:

3. Forstå dette med visjon og verdier

Visjon gir mening

En velformulert visjon er et uttrykk for hvorfor dere gjør det dere gjør og gir medarbeiderne mening. En visjon er et bilde av hvordan dere vil at verden skal være. Microsofts visjon: ”A Computer on Every Deskop” er et veldig godt eksempel. Se dette korte intervjuer:

Prat gjerne om deres visjon, men kjenn etter at magefølelsen er god først. Hvis ikke, la være. Din magefølelse er det eneste som hjelper deg her, hør på den!

Verdier

Verdier handler om hvem dere er og det regelverket som gjør at dere skiller dere ut i mengden og er annerledes enn deres konkurrenter, på samme måte som mennesker med integritet skiller seg ut ifra andre mennesker.

Det handler om hva organisasjonen ikke er forberedt på å inngå av kompromisser og beskrives best ved hjelp av alltid og aldri. Noen eksempler:

  • Når en kollega ber om hjelp sier vi alltid JA.
  • Når en telefon ringer slipper vi alltid det vi gjør og svarer.
  • Vi drikker aldri alkohol sammen
  • Vi setter aldri spørsmål ved sjefens beslutning
  • Vi setter alltid spørsmål ved sjefens beslutning

List opp noen av disse og fortell for deres medarbeidere hvorfor dere har valg nettopp dem. Referer gjerne til andre som har samme verdier som dere. Se for eksempel hvordan Apple sier de alltid setter spørsmålstegn ved saker gjennom sin kampanje ”Think Different”:

Unngå fancy ord som engasjerende, løsningsorienterte, businessmessige etc. Med mindre du kan sikkerhetskopiere dem ved hjelp av det vi skriver ovenfor.

4. Gjør medarbeiderne delaktige

Visjoner og verdier er vanskelige å kommunisere fordi de kan tolkes på ulike måter. Forsikre deg derfor om at folk prater om, setter sine egne ord på og vrir og vender om dem. Lær av våre workshopspørsmål eller stol på oss for å diskutere innholdet, løfte workshopen til et nytt nivå med nettbrett og vær helt sikkert på at det blir bra!

5. Hør på ”I have a dream”

Hør på talen til Martin Luther King og tenk igjennom hvorfor nettopp denne talen fungerte så bra: