Vil dere at konferansen skal hjelpe dere å nå deres langsiktige mål? Følg disse stegene når du skaper din konferanseagenda så du ikke gjør feil.

1. Innled med positivitet og alvor

Forsikre deg om at din konferanse er positiv. Ingen verdsetter en konferanse som handler om at det går dårlig eller at personalet ikke presterer. Det skaper ikke motivasjon, og alle (vi lover, ALLE) blir demotivert av en negativ fremtoning.

Derimot er det viktig å signalisere at det ikke er tull. Vær tydelig på at det dere skal snakke om er viktig.

Bruk første agendapunkt til å få alle til å kjenne på to ting: positivitet og alvor.

2. Beskriv den røde tråden

Denne guiden i 9 steg er din røde tråd. Gi hvert steg dine egne ord og beskriv for personalet hvordan denne dagen skal begynne, gå igjennom alle stegene og avslutt med steg nummer 9. Vær pedagogisk og gjerne overdriv tydelig.

3. Etabler et kundeperspektiv

Før dere begynner å prate om deres mål og hvor dere er på vei, få alle bevist på hvorfor dere finnes. Om dere er et offentlig selskap finnes dere for medborgernes skyld, om dere er et profitdrivende selskap finnes dere for å gi verdi til deres kunder.

Det er veldig lett å anta ting fra et innenfra-perspektiv og glemme hvorfor man egentlig gjør ting. Om dere skal kommunisere deres langsiktige mål til deres ansatte, hjelp dem med veiledning og snakk sammen om hvorfor dere eksisterer.

Vår ferdige gruppeøvelse om kundefokus kan hjelpe dere her.

4. Kommuniser et tydelig og langsiktig mål

Våre medarbeidere blir motivert av at de tydelig forstår hvor vi er på vei. De blir enda mer motivert om målet er så tydelig formulert at man merker hvordan man sakte tar seg frem mot målet, steg for steg.

Bruk våre fem råd for å inspirere medarbeidere i dette steget.

5. Bryt ned det langsiktige målet til kortere, tydeligere delmål

Godt lederskap handler ikke bare om hvor man skal, men også hvordan man kommer seg dit. En viktig del i arbeidet er å forstå at man er på riktig vei.

Bryt derfor ned målet i tydelige delmål som dere kan oppnå sammen. Det ene målet etter det andre.

6. Bryt ned de kortsiktige målene til aktiviteter

Prat nå om hva dere vil at deres medarbeidere skal gjøre. Det er viktigst å gi sine medarbeidere frihet til å velge hva de skal gjøre for å nå målene, men det er vesentlig å gi de noe å velge mellom.

Ledelsen er der for å snakke om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, så organisasjonen ikke gjør samme feil flere ganger. Vær tydelige med hva dere forventer at medarbeiderne skal gjøre, og finn en måte å måle at aktiviteten faktisk skjer.

Vår gruppeøvelse om å nå sine mål kan hjelpe dere i del 5 og 6.

7. Prat om kultur og vurderinger på en gjennomtenkt måte

Denne delen er vanskeligst men kommer også til å gi dere mest verdi om dere gjør det riktig.

Prat om hvordan deres organisasjonen er som om den hadde vært et menneske. Hvilke kompromisser er ikke med? Hva syns dere er viktigst på jobben, om dere kjenner på magefølelsen? Gå tilbake til de målene dere formulerte og beskrivelsen av deres kunder – spør deg selv hvordan du skal oppnå dine mål.

Skal vi være snille? Skal vi lytte mye? Skal vi være raske? Hvorfor?

Sett noen ord på hvem du er. Sørg for at ordene er spesifikke og diskuter dem med hverandre slik at alle forstår meningen.

8. Pass på å måle hvordan det går

Nå skal dere tilbake til aktivitetene vi snakket om i del 6, samt deres mål og verdier. Pass på at medarbeiderne forstår at de blir fulgt opp. Beskriv nøyaktig hvordan de kommer til å følges opp, dvs. Snakk om hvem som kommer til å følge opp, hvordan det gjøres og når det skal skje.

Tenk på hva som skal skje når et visst mål nås. For eksempel at dere drar på en reise sammen eller gir penger til veldedighet. Plukk gjerne frem synlige attributter, som at en kaffekopp i en sterk farge gis til den personen som har gjort oppnådd mest denne måneden.

9. Avslutt med noe morsomt

Å booke en morsom aktivitet i forbindelse med konferansen er bra og ikke bortkastet.

Vi mennesker er sosiale vesener som trenger å se hverandre i andre situasjoner enn på jobben. For å fungere vel i en gruppe behøver vi interaksjon, latter og vi må kunne slappe av sammen. Pass på å booke noe gøy som setter en fantastisk stemning på konferansen.

Ta en titt på våre teambuildingsspill eller søk etter andre morsomme aktiviteter på nettet.