Eksempel på workshop-spørsmål

Workshop-spørsmål på 5-15 minutter fra over hundre kunder

I want to know moreRead more

Våre korte workshop-spørsmål passer godt inn på konferansen. De effektiviserer kommunikasjonen, skaper engasjement og hjelper dere med å få oversikt over hva medarbeiderne mener og tenker. Velg blant spørsmålene nedenfor eller får hjelp av oss til å skreddersy hele konferansen.

 

Workshops på norsk

Mål, aktiviteter, prioriteringer

 Hvordan kan kundene bli enda mer fornøyde?

På spørsmålet “Hvor fornøyd er du med oss som leverandør?” svarte 85 % av våre kunder at de er fornøyde. Hva kan vi gjøre for å forbedre denne andelen til 90 %?

Vær kreative og vågende! Skriv flere konkrete eksempler. Dere kan sende flere svar etter hverandre.

 Hva er viktigst?

Del 1: Hva er det viktigste for oss å gjøre gitt at vi hadde hatt ubegrenset med ressurser? Diskuter i noen minutter, send deretter inn deres svar.

Del 2: Hva er det viktigste for oss å gjøre som må være fullført innen ett år og som holder seg innen dagens budsjett? Diskuter i noen minutter, send deretter inn deres svar. svar.

Hva skal dere begynne å gjøre mer av?

Dere har akkurat sett en film med temaet coaching & feedback. Reflekter INDIVIDUELT over det dere så i filmen. Ikke bruk nettbrettet.

BLI ENIG OM 3 STK. “VI SKAL STARTE Å GJØRE MER…”

EKSEMPEL: “Vi skal starte å selge mer til våre eksisterende kunder”

BRUK POST-IT-LAPPENE. Gruppen deres skal nå legge frem forslag på 3 stk. såkalte “Sarte å gjøre mer“. Når tiden er utgått kommer dere til å få 3 minutter til å skrive disse 3 tingene på nettbrettet.

 Hva skal du gjøre annerledes?

Hva kommer du til å gjøre annerledes fra og med mandag?

 Hvordan skal vi lykkes i år?

Beskriv hva dere tror behøves for at vi skal ha ett vellykket 2015. Diskuter i noen minutter, send deretter inn deres svar.

 Til og med små tiltak er viktig

Hvorfor er det viktig å jobbe med små effektiviseringstiltak for en positiv utvikling i vårt selskap? Dere har 12 minutter på dere til å diskutere og sende inn deres svar.

Er dere motiverte?

Er dere motiverte for å jobbe med disse ambisjonene?

Dere har 2 minutter på dere til å diskutere og sende inn deres svar. For å svare:

1  La første person velge JA eller NEI og begrunne sitt svar

2  Send nettbrettet videre og gjenta 1 og 2 til alle har svart.

start-page-color

 

 

 

 

 

 

 

Våre workshops gjennomføres alltid med grupper på mellom 3 og 6 personer. Nettbrett brukes for å kommunisere spørsmål og samle inn svar.

 Hvem skal gjøre hva på kort sikt?

Diskuter hvilket tiltak dere kan benytte dere av i akkurat deres organisasjon innen sommerferien, og hvem som skal gjøre hva.

Det trenger ikke være et stort prosjekt. Kom helst med minst to forslag og navn.

Hvem skal gjøre hva på lang sikt?

Nå har dere diskutert med litt kortere horisont. Fortsett å diskutere, men nå med lengre horisont. Hva hadde vært realistisk å starte med innen  årsskiftet i deres organisasjon? Kom helst med minst to forslag og to navn.

Dere har 14 minutter på dere

Hvordan skal vi leve opp til vår hensikt?

Diskuter ulike tiltak som hadde vært bra å ta i bruk for å kunne leve opp til strategien eller å bli en samarbeidspartner.

Vær kreative, det må ikke bare handle om deres egen organisasjon! Dere har 12 minutter på dere til å sende inn så mange forslag som mulig!

 Hvordan oppnår vi effektivitetsmål?

Gi eksempler på små og store tiltak som kan gjøre oss mer effektive i vårt arbeid for å nå effektivitetsmålene i vår forretningsplan. Dere har 11 minutter på dere til å diskutere og skrive deres svar.

gruppövningar-300x194

 

 

 

 

 

 

Det er en god idé å blande analogt og digitalt materiale. Ta for eksempel årsrapporter, forretningsplaner, markedsplaner, osv.. og la deltakerne studere dem når de svarer på spørsmål.

Samarbeid

Vi bør stjele idéer fra hverandre!

1. Del en idé som du har kopiert fra noen andre og som virkelig har hjulpet deg i din jobb.

2. Hva kan du gjøre for at dine kollegaer skal kunne benytte seg av dine idéer/lærdom?

3. Hva kan deres team gjøre for å identifisere, dokumentere og spre gode idéer?

Hvordan kan vi bli mer generøse mot hverandre?

Hvordan kan vi selv leve opp til vår visjon gjennom å:

  • Anbefale hverandre til kundene?
  • Være best på å lytte til hverandre på?

Skriv svaret på EN av disse og kommenter hvordan dere tenker.

Gi eksempel på godt samarbeid

Gi eksempel på et godt samarbeid som dere har vært med på eller sett i deres bedrift.

Kunden i sentrum

Hva verdsette kundene høyest?

Hvilken av følgende faktorer tror dere at våre kunder verdsetter høyest?

  • At vi leverer i tide
  • At produktene fungerer
  • At vi tar forstår hva kunden egentlig vil ha og foreslår en løsning
  • At vi leverer produkter med høy sikkerhet
Hva skal dere prioritere?

Å fokusere på nye målgrupper krever tid og ressurser. Vi forstår at det er vanskelig å finne tid til nye tiltak – noe som burde bli prioritert mer.

HVA SKAL DERE NEDPRIORITERE?

Hva av det dere gjør i dag kan nedprioriteres i favør av å rekruttere og levere til målgruppen?

 Utfordringer rundt kundeløfter

Velg et av våre kundeløfter og diskuter dere fram til en tydelig formulert UTFORDRING som dere syntes at ledelsen bør finne en god løsning på. Inkluder følgende deler i deres svar:

1  Angi løftet

2  Beskriv utfordringen

3  Beskriv den negative konsekvensen av at vi ikke finner en løsning på utfordringen

 Muligheter rundt kundeløftet

Velg et av våre kundeløfter og diskuter dere fram til en tydelig formulert MULIGHET som dere syntes at ledelsen bør gripe. Inkluder følgende deler i deres svar:

1 Angi løftet

2 Beskriv muligheten

3 Beskriv den positive konsekvensen av å gripe denne muligheten.

 

Gjør en kort plan for hvordan vi skal rekruttere flere kunder

Lag en kort plan for hvordan dere skal rekruttere flere kunder. Planen skal være basert på en tilnærming som tar i bruke noen midler markedsavdelingen har presentert og bruke nyhetsbrev som et kommunikasjonsverktøy.

Workshops på engelsk

Goals, activities and prioritizations

What will you do differently?

Based on what you have heard in the presentation, discuss in your group and decide upon one thing that each individual in the group could start doing differently, starting Monday.

Then agree upon one thing for all members of the group.

Do we need to prioritize harder?

Part 1: Do you agree that we need to prioritize harder?

Part 2: If yes, why do we need to prioritize harder? If No, what do you suggest we do instead?

What should our leaders do?

Behavioural change starts at the top. As key leaders, what should we do different?

Take your time to discuss and write your answers. You can answer as many times as you like.

What have we done well?

Our sales figures are indicating that we have been successful in focusing on profitability during 2013. Have you been doing things differently during 2013 compared to previous years?

What do you think about our goal?

Study our short-term goal for a minute

  1. What’s GOOD about the goal?
  2. What are we missing?
  3. Identify a position at our firm where the person does not DIRECTLY influence the goal. Then come up with descriptions of how that person INDIRECTLY influences the reaching of the goal.
What are our priorities?

What are the top 5 priorities/re-prioritizations in your unit the coming 12 months?

Do you understand our goals?

What is your general perception of the specific goals when it comes to how easy they are to understand?

What is your general perception of the specific goals when it comes to how high or low they are set? Please motivate your answer.

Working together

How can our employees contribute to being One Company?

You have 6 minutes to answer. Spend 4 minutes discussing the answer. When 2 minutes are left, tap REPLY and write your answer.

How can we get more customer insights?

How can you contribute to integrating Customer Insights into your daily work?

Do you know what to do?

Do you feel that you know what to do in order to contribute to the growth of our company?

What are our priorities?

What position do we want in the dealer channel in 2020?

What would our priorities be to achieve this?

Customer Centricity

Think of your hobby – How important is price?

Each person in the team – start by spending 30 seconds thinking about your hobby or interest. What do you care about when buying equipment for your hobby or interest?

HOW IMPORTANT IS PRICE?

Keep on thinking about your hobby. In the buying decision, how important is price?

Tilpass workshopen slik at det passer deres unike behov

Kontakt oss for å booke en workshop som planlägges i detalj, gjennomføres med nettbrett og vårt personel til stede. Vi øker garantert nivået på dere konferanse.

“The room set-up and interactive tools were much appreciated, it facilitated the group exercise and provided a frame for active involvement. ” – Husqvarna