Denne artikkelen sammenfatter kommunikasjons- og motivasjonslære, og gir deg håndfaste tips på hva du skal tenke  på når du planlegger en konferanse.

1. Kommuniser til hjernen, men aller mest til hjertet

Konferanser handler om å formidle fakta og kunnskap, men kanskje enda mer om mye verdier som engasjement og lagånd. Det samme gjelder for kommunikasjonen; det skal kommuniseres til hjernen, men aller mest til hjertet.

Glem ikke at vi er følelsesmennesker. Innled konferansen med hjerte og følelser. La deg bli inspirert av vår tids fremste kommunikatør og funder på hvilke teknikker de anvender i sine berømte taler:

Martin Luther Kings ”I have a dream” og ”Barack Omabas ”Yes We Can”

Var det til hjernen eller til hjertet?

2. Del opp hver presentasjon i 12-minuttersintervaller slik at mindre går i glemmeboksen!

Visste du at 70% av innholdet i en powerpointpresentasjon blir glemt? University of Main har i en undersøkelse konstatert at presentasjoner fra scenen er en ineffektiv kommunikasjonsmetode. Deres ”Learning Pyramid” viser at man husker kun 30% av en audiovisuell presentasjon:

learning pyramid

 

 

 

 

 

 

 

Den største grunnen til dette er at man ikke klarer å holde konsentrasjonen oppe i så lang tid. Konsentrasjonen er kun på topp under introduksjonen:

attention

 

 

 

 

 

Del derfor opp presentasjonen i 12-minuttersintervaller og pass på at dere snakker om ting som vekker deltakerne på nytt hver gang. Spill trompet, still et spørsmål, diskuter i gruppe eller be folk reise seg i 30 sekunder og gjør morsomme bevegelser.

Glem ikke 12-minuttersregelen!

 3. Formuler det viktigste budskapet som SPØRSMÅL og la deltakerne diskutere i gruppen.

Eric Mazur er en fysikkprofessor fra Havard som har forsket på alternative læringsmetoder som han kaller ”Peer to Peer Learning”, en metode som øker læringsnivå blant studenter med 300%. Mazur erstatter tradisjonell læring med interaktivt opplegg der studentene utfordres til å svare på spørsmål i klasserommet og diskutere løsningen med sine medstudenter.

Denne filmen sammenfatter hvordan Eric Mazur engasjerer studentene ved hjelp av interaktivitet:

Å svare på spørsmål og hjelpe hverandre med å forstå og dra sluttsatser viser seg å være en svært effektiv kommunikasjonsmetode.

Tenk på hvordan du kan øke interaktiviteten blant deltakerne og velg mellom våre kvalitetsikre workshops for å gjøre din konferanse interaktiv.

4. Legg størst vekt på det som gi gåsehud, fokuser mindre på fakta og tall

Motivasjonsteori har lært oss at vi blir motiverte når vi føler en mening med jobben vi gjør. For å kommunisere effektivt er det derfor bra å begynne med å kommunisere meningen med hva dere gjør.

Hvorfor dere gjør som dere gjør blir ofte beskrevet ved hjelp ab en visjon og handler aldri om å tjene penger. Det handler om meningsfulle ting som gjør livet enklere for kunder, forbedrer en bransje eller hjelper mennesker å spare tid.

Epidemic Sound er et nyoppstartet firma som har en visjon å forbedre hvordan musikkrettighetene forvaltes. Hvorfor de gjør det kommer godt frem i deres reklamefilm:

Har dere et tydelig mål med konferansen og er dette målet i samsvar med virksomhetens mål? Er målet skrevet ned? Målet og meningen med konferansen er viktig å kommunisere tydelig for å få folks oppmerksomhet gjennom dagen.

5. Anvend enkle apper og interaktive triks for å øke delaktigheten hos deltakerne

Motivasjonslære forteller at vi blir motiverte av å kunne STYRE OSS SELV, de som kalles autonomi eller selvbestemmelse. En måte å utnytte dette på er å be folk komme med sine egne ideer og meninger. Jo, mer dere fremmer dialog, jo mer engasjement får dere og budskapet når folks hjerter fortere.

En enkel måte å øke interaksjonen på under større konferanser er å anvende appen ViewPipe eller planlegge workshops.

Dere vi gi deltakerne en følelse av å blir hørt, og de forventer at noe kommer til å skje. De vil tenke annerledes og kanskje endre atferd for å blir bedre etter konferansen. Tenk derfor på ulike delmål og aktiviteter som kan igangsettes etter konferansen, slik at dere sammen kan nå målet.

Et eksempel kan være å minske antall møter med en viss prosent eller øke antall samtaler med kundene. Tydelige delmål gir deres medarbeidere en større følelse av at det er mulig å nå målet og dermed en større følelse av å være delaktig i virksomhetens fremgang og utvikling.

 6. Pass på at folk har lært noe etter konferansen

Mennesker motiveres av å bli bedre. I deres kommunikasjon, vis hvordan dere kan hjelpe å utvikle og utdanne de menneskene dere kommuniserer til.

Bruk konferansen til å utvikle deltakernes kompetanse slik at de forlater samlingen med en følelse av å ha lært noe. Finnes det noen aha-opplevelser? Leder det man tilegner seg av kunnskap til at deltakerne kan utvikle seg og arbeide mer effektivt?

Tenk på disse spørsmålene når dere utformer konferansens budskap!